Odvjetnik za bankarsko i financijsko pravo kao zadatak ima pružanje usluga pravnog savjetovanja i izradu dokumentacije u svezi bankarskih i financijskih transakcija, vrijednosnih papira, sindiciranih zajmova i ostalih financijskih proizvoda poput refinanciranje i due dilligence.

Imate pitanje? Kontaktirajte nas