Usluge nasljednog prava se sastoje od usluga zastupanja u obiteljskim sporovima i uređenja imovinskopravnih odnosa.

Imate pitanje? Kontaktirajte nas