Odvjetnik za zemljišnoknjižno pravo Zagreb

Obuhvaća pravo na nekretninama. Sadrži sve pravne radnje iz područja zemljišno-knjižnog prava i prava na nekretninama. U to je uključeno – sklapanje predugovora, kupoprodajnih ugovora, uknjižbe prava vlasništva i sve druge radnje vezane uz nekretnine uključujući i pravni due diligence za pravne osobe.

Imate pitanje? Kontaktirajte nas